ROOMS AT HOTEL

Combo 2 ngày 1 đêm: Ha Nội  - Mai Châu Sunset Boutique Hotel - Hà Nội

Gói dịch vụ Deluxe Double room View núi và cánh đồng Deluxe triple room View núi và cánh đồng Deluxe Family room View núi và cánh đồng
Vnd/ đêm Vnd/đêm Vnd/đêm
02 khách 03 khách 04 khách
1.Xe limosin đưa đón 2 chiều HN-MC –HN và phòng ngủ, ăn sáng 1.600.000 2.100.000 2.500.000
2 . Xe 2 chiêu , phòng , ăn 3 bưa 2.400.000 3.300.000 4.100.000
3. Xe 2 chiều, phòng , ăn 3 bưa và xe điện đưa đi thăm 8 bản 2.650.000 3.550.000 4.350.000
Giá trên không áp dụng cho các ngày lễ têt

Combo 3 ngày 2 đêm: Hà Nội - Mai Châu Sunset Boutique Hotel  - Hà Nội

Gói dịch vụ Deluxe Double room View núi và cánh đồng Deluxe triple room View núi và cánh đồng Deluxe Family room View núi và cánh đồng
Vnd/ đêm Vnd/đêm Vnd/đêm
02 khách 03 khách 04 khách
1.Xe limosin đưa đón 2 chiều HN-MC –HN và phòng ngủ, ăn sáng 2.300.000 2.900.000 3.300.000
2 . Xe 2 chiêu , phòng , ăn 3 bưa 3.900.000 5.300.000 6.500.000
3. Xe 2 chiều, phòng , ăn 3 bưa và xe điện đưa đi thăm 8 bản 4.200.000 5.500.000 6.750.000
Giá trên không áp dụng cho các ngày lễ têt.

Photo Gallery